Svi naši paketi su s potpunim i punim funkcijama.

Odabir paketa ovisi o broju Vaših klijenata, tj. broju kreiranih Bilješki i Odluka.

Za svaki odabrani paket vi dobivate:

  • punu licencu sa svim funkcijama
  • sve dokumente u PDF i DOCX Word ili Open Office formatu (koji možete dodatno urediti prema Vašim potrebama)
  • korisničku podršku uračunatu u cijenu
  • automatska nadogradnja aplikacije na nove verzije (novi zakonski propisi, novi predlošci, nove funkcije)

Uvjeti prodaje licence.

Sve licence vrijede za godinu u kojoj su kupljene za izradu bilješki na temelju podataka prethodne godine.

Na primjer: Kupnjom licence do 30.6.2020. godine ista vrijedi do kraja godine. Kupnjom licence od 30.6.2020. godine do 31.12.2020. godine ista vrijedi do kraja sljedeće, odnosno do kraja 2020. godine.

Dodatna opcija.

Prelazak na veći paket nadoplaćuje se u iznosu razlike cijene paketa koji trenutno koristite u odnosu na paket na koji prelazite obračunato u punom iznosu bez obzira na eventualne aktualne pogodnosti i popuste za nove korisnike.

Licence se prodaju uz godišnju pretplatu od 450,00 kn za svaku godinu korištenja.*

*Cijena paketa je cijena koja se plaća prve godine, dok svake sljedeće godine cijena obnove licence tj. godišnje pretplate iznosi 450,00 kn bez obzira koji paket koristite. Cijena od 450,00 kn vrijedi za vjerne i kontinuirane korisnike koji svake godine obnavljaju licencu. Korisnici koji su pauzirali, tj. nisu obnovili licencu 1 godinu (koristili 2018., pauzirali 2019., ponovo žele obnoviti 2020.), za daljnju mogućnost korištenja plaćaju 50% vrijednosti paketa i 50% godišnje pretplate, a ako 2 godine (koristili 2017. i ranije, pauzirali 2018. i 2019., ponovo žele obnoviti 2020.) tada se primjenjuje aktualna ponuda kao i za nove korisnike.

Aktualne pogodnosti i popusti vrijede samo za nove korisnike.

NAPOMENA: PDV nije obračunat temeljem članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u (TD je izvan sustava PDV-a).