Rokovi podnošenja financijskih izvještaja za 2021. godinu u FINU u statističke i u svrhu javne objave

  • Autor objave:
  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

Izvan primjene je Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20; u nastavku: Pravilnik), koji produžuje rokove predaje financijskih izvještaja za pravne osobe prema Zakonu o trgovačkim društvima, što znači da su novi rokovi za predaju oni "stari" rokovi. Trgovačka društva i ostali obveznici poreza na dobit: Financijski podaci za statističke i druge potrebe do 30.4.2022. godine Mali i mikro poduzetnici:…

Nastavi čitatiRokovi podnošenja financijskih izvještaja za 2021. godinu u FINU u statističke i u svrhu javne objave

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj (GFI) (Važne obavijesti)

  • Autor objave:
  • Vrijeme čitanja:3 min. čitanja

Temeljem odredbi Zakona o računovodstvu (NN 116/18) cjelovit paket godišnjeg financijskog izvještavanja za mikro, mala i srednje velika trgovačka društva čine bilanca, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje. Slijedom navedenog, bilješke su jedan od temeljnih financijskih izvještaja. Bilješke nemaju propisan izgled kao što imaju bilanca i račun dobiti i gubitka, ali okvir samih bilješki je definiran odredbama HSFI-a i MSFI-a koji određuju koji se podaci moraju…

Nastavi čitatiBilješke uz godišnji financijski izvještaj (GFI) (Važne obavijesti)

Kraj sadržaja

Nema više stranica za prikaz