Bilješke uz godišnji financijski izvještaj (GFI) (Važne obavijesti)

  • Autor objave:
  • Vrijeme čitanja:3 min. čitanja

Temeljem odredbi Zakona o računovodstvu (NN 116/18) cjelovit paket godišnjeg financijskog izvještavanja za mikro, mala i srednje velika trgovačka društva čine bilanca, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje. Slijedom navedenog, bilješke su jedan od temeljnih financijskih izvještaja. Bilješke nemaju propisan izgled kao što imaju bilanca i račun dobiti i gubitka, ali okvir samih bilješki je definiran odredbama HSFI-a i MSFI-a koji određuju koji se podaci moraju…

Nastavi čitatiBilješke uz godišnji financijski izvještaj (GFI) (Važne obavijesti)

Kraj sadržaja

Nema više stranica za prikaz