Što dobivate

Što točno dobivate u jednom koraku?

Iz jedne točno ispunjene i učitane GFI datoteke u jednom i jedinom koraku preuzimate gotove:

 • Detaljne Bilješke svih upisanih podataka za 2019. godinu na oko 28 stranica u dva formata (PDF i DOCX*)
 • Skraćene Bilješke za 2019. godinu – verzija s osnovnim podacima na oko 11 stranica pogodna za ispis (crno bijelo) u dva formata (PDF i DOCX*)
 • Bilješke za brisana društva (likvidacija, stečaj) u 2020. godini – skraćena verzija s osnovnim podacima na oko 11 stranica pogodna za ispis (crno-bijelo) u dva formata (PDF i DOCX*)
 • Odluke (PDF i DOCX format) - 6 u slučaju dobiti i 5 za slučaj gubitka

Bilješke su u potpunosti automatizirane, a rezultat cjelovit i potpun, ali prema potrebi možete dodatno mijenjati tekst

1. Detaljne Bilješke svih upisanih podataka za 2019. godinu na oko 28 stranica u dva formata (PDF i DOCX*)

 • izračuni (omjeri) – detaljna usporedba svih upisanih podataka 2018. i 2019. godine u postocima i apsolutnim vrijednostima
 • grafovi – usporedni, strukture
 • tablice – usporedba poslovnih godina indeksima i postocima
 • financijska analiza – omjeri: profitabilnosti, korištenja imovine, korištenja zaduženja i

* .docx verzija Bilješki  s grafovima dostupna je isključivo otvaranjem u MS Word-u dok Open Office ne sadrži grafove, samo tekst.

2. Bilješke za 2019. godinu – skraćena verzija s osnovnim podacima na oko 11 stranica pogodna za ispis (crno bijelo) u dva formata (PDF i DOCX*)

 • izračuni (omjeri) i grafovi – osnovna usporedba upisanih podataka 2018. i 2019. godine u postocima i apsolutnim vrijednostima)
 • prikaz osnovnih pokazatelja za 2019. godinu

* .docx verzija Bilješki  s grafovima dostupna je isključivo otvaranjem u MS Word-u dok Open Office ne sadrži grafove, samo tekst.

3. Bilješke za brisana društva (likvidacija, stečaj) u 2020. godini – skraćena verzija s osnovnim podacima na oko 11 stranica pogodna za ispis (crno-bijelo) u dva formata (PDF i DOCX*)

 • izračuni (omjeri) i grafovi – osnovna usporedba upisanih podataka 2019. i 2020. godine u postocima i apsolutnim vrijednostima)
 • prikaz osnovnih pokazatelja za 2019. godinu

* .docx verzija Bilješki  s grafovima dostupna je isključivo otvaranjem u MS Word-u dok Open Office ne sadrži grafove, samo tekst.

4. Odluke (PDF i DOCX format)

U slučaju DOBITI – ODLUKA o uporabi dobiti za 2019. godinu (6):

 • isplata dobiti – d.o.o.
 • prijenos u zadržanu dobit – d.o.o.
 • prijenos u ostale rezerve – d.o.o.
 • oblikovanje zakonskih rezervi i isplata – j.d.o.o.
 • oblikovanje zakonskih rezervi i zadržana dobit – j.d.o.o.
 • za pokriće gubitka

U slučaju GUBITKA – ODLUKA o pokriću gubitka 2019. godine (5):

 • prijenos u preneseni gubitak
 • pokriće očekivanom dobiti
 • pokriće iz zadržane dobiti
 • pokriće iz ostalih rezervi – d.o.o.
 • pokriće iz zakonskih rezervi – j.d.o.o.

ODLUKU o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

Besplatno isprobajte aplikaciju