Preuzmite

NAPOMENA: Svako kopiranje podliježe kaznenom progonu s obzirom na to da su Bilješke javno objavljene.

Besplatno preuzmite primjer Bilješki u .docx formatu za uređivanje za 2019. godinu

  • izračuni (omjeri) – detaljna usporedba upisanih podataka 2018. i 2019. godine u postocima, indeksima i apsolutnim vrijednostima
  • grafovi – usporedni, strukturni
  • tablice – usporedba poslovnih godina indeksima i postocima
  • financijska analiza – omjeri:
  1. profitabilnosti (profitna marža, prinos na imovinu, prinos na kapital)
  2. korištenja imovine (prosjek dnevne prodaje, prosječno vrijeme naplate,…)
  3. korištenja zaduženja (dug u odnosu na imovinu)
  4. likvidnosti (tekuća, ubrzana)
Detaljna obrada GFI-a na 28 stranica.
 
Ovako mogu izgledati i Vaše Bilješke:
 

BILJEŠKE za 2019. godinu (Word)

 

Besplatno preuzmite primjer Odluke o uporabi dobiti za 2019. godinu – prijenos u zadržanu dobit za d.o.o.

ODLUKA o uporabi dobiti za 2019. godinu – prijenos u zadržanu dobit – d.o.o.

 

Besplatno preuzmite primjer Odluke o uporabi dobiti za 2019. godinu – oblikovanje zakonskih rezervi i zadržana dobit za j.d.o.o. 

ODLUKA o uporabi dobiti za 2019. godinu – oblikovanje zakonskih rezervi i zadržana dobit – j.d.o.o.

 

Besplatno preuzmite primjer Odluke o pokriću gubitka 2019. godine – pokriće očekivanom dobiti

ODLUKA o pokriću gubitka 2019. godine – pokriće očekivanom dobiti

Besplatno preuzmite primjer Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

ODLUKA o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

 

*Bilješke i Odluke su kreirane u našoj aplikaciji (klik).