• Vrijeme čitanja:4 min. čitanja

Predaja GFI-a za 2019. godinu – statističke svrhe do 30.4.2020. godine

GFI se nakon utvrđivanja od strane Uprave (osobe ili osoba ovlaštenih za zastupanje kod mikro, malih i srednjih trgovačkih društava) predaje isključivo putem FINA-e koja prema čl. 39. Zakona o sudskom registru dostavlja Sudskom registru radi upisa i objave izvještaja za dvije namjene.

Obveznici predaje su pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, trgovačka društva i trgovci pojedinci te poslovne jedinice poduzetnika sa sjedištem u drugoj članici EU ili trećoj državi. Poduzetnici u stečaju i likvidaciji predaju GFI za svaku kalendarsku godinu do okončanja stečajnog postupka, odnosno likvidacijskog postupka u zakonskom roku.

Prema članku 32. Zakona o računovodstvu (NN 116/18) definirana je predaja GFI-a za statističke i druge potrebe.

Rok za predaju je 30.4.2020. godine.

Prema članku 30. Zakona o računovodstvu, prema člancima 300.d i 441. Zakona o trgovačkim društvima i članku 39. Zakona o sudskom registru propisana je obveza sastavljanja GFI-a za 2019. godinu u svrhu javne objave.

Rok za predaju je 30.6.2020. godine.

GFI za 2019. godinu može se istovremeno poslati i u statističke i druge svrhe te u svrhu javne objave.

Kod sastavljanja GFI-a mikro, mali i srednji poduzetnici, tj. trgovačka društva trebaju primijeniti Hrvatske standarde financijskog izvještavanja (HSFI), a veliki MSFI.

Za 2019. godinu za mikro i male poduzetnike nema izmjena u odnosu na prethodnu godinu. I za 2019. godinu dužni su predati standardiziranu dokumentaciju čiji su sadržaj i oblik propisani:


1. bilanca i
2. račun dobiti i gubitka te


nestandardiziranu dokumentaciju (čiji oblik nije unaprijed propisan):

1. bilješke uz financijske izvještaje,
2. odluka o utvrđivanju godišnjega financijskoga izvještaja,
3. odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka i
4. izjavu o neaktivnosti (do 30.4.) ako poduzetnik nije obavljaogospodarsku djelatnost u 2019. godini.

Dokumentacija se prema članku 10. Pravilnika o vođenju registra propisano da se dokumentacija FINI može dostaviti na tri načina:

  1. putem internetskog servisa uz korištenje digitalnih certifikata
  2. osobno u bilo koju poslovnicu FINA-e u papirnom obliku i Excel datoteku na USB-u ili CD-u
  3. poštom na adresu poslovnice na čijem je području sjedište obveznika.

Uz standardnu dokumentaciju putem web aplikacije može se predati i sva nestandardna dokumentacija koja je prethodno, na papiru, potpisana od strane ovlaštenih osoba. Tako potpisan dokument na papiru potrebno je skenirati i putem web aplikacije učitati u PDF formatu.

Autor: Danijel Knezić, mag.oec.