Čestitamo na mudroj odluci!

Odabrali ste: PREMIUM 15 PAKET

Uključeno: Do 15 Bilješki + Odluka (godišnje), 3 korisnika istovremeno, korisnička podrška uračunata u cijenu

Cijena: 1.197,00 kn

TD je izvan sustava PDV-a i PDV nije obračunat temeljem članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u

info

NAPOMENA: PDV nije obračunat temeljem članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u (TD je izvan sustava PDV-a).

Licence se prodaju uz godišnju pretplatu od 450,00 kn za svaku godinu korištenja koja se koristi za razvoj i prilagodbu aplikacije prema vašim potrebama*.

*Godišnja pretplata naplaćuje se od sljedeće godine, tj. za sljedeću godinu korištenja. Cijena paketa se naplaćuje samo jednom za prvu godinu korištenja. Sa prijedlozima za poboljšanja i prilagodbu aplikacije slobodno nam se obratite.