• Vrijeme čitanja:3 min. čitanja

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj (GFI) (Važne obavijesti)

Temeljem odredbi Zakona o računovodstvu (NN 116/18) cjelovit paket godišnjeg financijskog izvještavanja za mikro, mala i srednje velika trgovačka društva čine bilanca, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje.

Slijedom navedenog, bilješke su jedan od temeljnih financijskih izvještaja. Bilješke nemaju propisan izgled kao što imaju bilanca i račun dobiti i gubitka, ali okvir samih bilješki je definiran odredbama HSFI-a i MSFI-a koji određuju koji se podaci moraju prikazati u bilješkama.

Cilj bilješki je korisnicima pružiti dodatne informacije o bilanci i računu dobiti i gubitka koji nisu brojčano i novčano navedeni u bilanci i RDG-u, ali se u njima i dodatno analizira financijski položaj trgovačkog društva.

Naš pristup je baziran upravo na navedenim temeljnim točkama i analizi financijskih izvještaja isključivo značajnih podataka koji omogućuje korisnicima bolje razumijevanje financijskih događaja tekuće i prethodne financijske godine.

Rok za predaju nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja u svrhu javne objave je najkasnije u roku od šest mjeseci od završetka poslovne i financijske godine, tj. do 30.6. tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

Rok za predaju konsolidiranih izvještaja s revizorskim izvješćem mora se dostaviti u roku od devet mjeseci nakon završetka financijske godine, tj. do 30.9. tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

Ako trgovačko društvo tijekom izvještajne poslovne godine nije imalo poslovnih događaja te u bilanci nema zabilježenih podataka o imovini i obvezama, do 30. travnja tekuće godine FINA-i je potrebno dostaviti Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Obveznici javne objave godišnjih financijskih izvještaja su:

  • j.d.o.o.,
  • d.o.o.,
  • d.d.,
  • k.d.,
  • gospodarsko interesno udruženje,
  • trgovac pojedinac,
  • tuzemna poslovna jedinica nerezidenata
  • podružnica inozemnih poduzetnika.

Godišnje financijske izvještaje za javnu objavu ne moraju predavati ustanove, zajednice ustanova, obrtnici, slobodna zanimanja, obiteljska gospodarstva te fizičke osobe obveznici poreza na dobit.

FINA na temelju podataka u Registru godišnjih financijskih izvještaja utvrđuje dostavlja li trgovačko društvo dokumentaciju u svrhu javne objave u propisanim rokovima. FINA je ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv:

– trgovačkih društava i odgovorne osobe poduzetnika koji ne dostave FINA-i dokumentaciju radi javne objave sukladno propisanim rokovima t

– trgovačkih društava i osoba koji ne dostave financijske podatke za statističke i druge potrebe.

FINA je dužna prema čl. 34., st. 16. Zakona o računovodstvu objaviti na svojoj internet stranici popis trgovačkih društava i osoba koji nisu dostavili dokumentaciju za javnu objavu i financijskih podataka za statističke i druge potrebe.

Kreirajući bilješke s biljeske.com aplikacijom podižete kvalitetu svojih usluga te poslovni imidž kao računovodstveni ured, a isto tako i svojih klijenata, naglašavajući kvalitetu svog rada tijekom cijele godine suvremenim, jednostavnim i detaljnim prikazom poslovnih rezultata.

Kreirajte već danas bilješke je prvoj i jedinoj potpuno automatiziranoj online aplikaciji klikom na biljeske.com

Autor: Danijel Knezić, mag.oec.